X
   
 
    • تایرهای سواری رادیال : IMPALA P670
      165/65R13