X
   
 
  • خدمات
  • آشنایی با علائم روی تایر
   o تاریخ تولید تایر:
   دو رقم اول این عدد نمایانگر هفته تولید و دو رقم بعدی نشانگر سال میلادی تولید تایر است.
   هر سال شامل 52 هفته می باشد. در مثال 3617 این تایر در هفته 36ام سال 2017 تولید شده است.

   o سایز تایر: مثال:185/65R14
   • 185 عرض مقطع تایر: فاصله بیرونی دوطرف دیواره تایر شامل برآمدگیها و علامات تایر (به میلیمتر)
   • 65 نسبت منظر تایر: حاصل تقسیم ارتفاع مقطع به عرض مقطع (به درصد)
   • علامت رادیال بودن تایر می باشد : R
   • 14 قطر داخلی رینگ می باشد. (به اینچ)


   سایز تایر


   o شاخص بار: علامتگذاری بار مجاز در دو حالت تک چرخ و جفت چرخ در سرعت متفاوت بالاتر
   • میزان حداکثر تحمل بار وارد بر هر تایر روی دیواره آن قابل مشاهده است
   • نباید میزان بار وارده بر تایر از حداکثر تحمل آن تجاوز نماید.
   • تحمل حداکثر بار وارد بر تایر زمانی امکان دارد که فشار باد داخل آن حداکثر باشد.
   • میزان بار وارده بر چرخ ها باید از طریق بارگذاری صحیح خودرو کنترل شود.


   o شاخص سرعت: به معنی مجاز بودن به حرکت مدام در این سرعت نیست بلکه مبین دوام تایر در این سرعت در زمانی محدود و شرایط خاص آزمایش بر روی دستگاهی مخصوص است. علیرغم این موضوع شاخص سرعت بالاتر به معنی قابلیت های فنی بهتر تایر است.


   o گل و برف (M+S) (mud & snow): تایرهایی با شاخص سرعت پائین تر از شاخص تعیین شده توسط خودروساز می باشد. مادامیکه چنین تایرهائی در زیر خودرو نصب باشند سرعت آن خودرو محدود خواهد بود.

   o نشانگر TWI: حد سایش رویه تایر جهت روکش مجدد را نشان می دهد.

   o عمق آج مجاز: در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رعایت حداقل عمق آج 1.6 میلیمتر برای تایر های سواری، وانتی و باری الزامی می باشند. (حداقل در سه چهارم از پیرامون ترد)
   • وقتی که این عمق آج کم باشد طول خط ترمز در شرایط جاده خیس اضافه می شود.
   • لایه نازکی از آب در بین تایر و جاده میتواند به کاهش تماس با سطح جاده حتی در سرعت های کم منجر گردد که نتیجه آن کاهش کنترل بر فرمانگیری است. این پدیده بنام آب پیمایش شهرت دارد.
   • این مسائل لزوم تعویض تایر ها قبل از رسیدن عمق آج آنها به حداقل مجاز را ایجاب می کند.