X
   
 
  • ماموریت ها، راهبردها، چشم اندازها و خط مشی فرآیند نت

   تجهیزات و ماشین‌آلات در صنایع تولیدی از جمله عوامل کلیدی در تولید محصولات با کیفیت هستند. با توجه به پیچیدگی فرآیند تولید تایر ماشین آلات و دستگاه‌های متعدد و پیشرفته‌ای جهت تولید این محصول مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ لذا فرآیند نگهداری و تعمیرات اهمیت ویژه‌ای در گروه صنعتی بارز به خود اختصاص داده است. در همین راستا ماموریت، چشم انداز و خط مشی فرآیند تامین، ساخت و مدیریت دارایی ها در گروه صنعتی بارز به شرح زیر تدوین شده اند:


   ماموریت: پشتیبانی موثر جهت تولید بهینه، پایدار، ،اقتصادی، ایمن ، پاک ومصرف بهینه انرژی
   چشم انداز: آماده به کاری اقتصادی، ایمن و پاک و افزایش بهره وری انرژی به همراه سرآمدی عملیاتی نت در صنعت تایر ایران
   خط مشی: مدیریت چرخه دارایی‌ها به صورت بهینه در کنار تامین ایمنی کارکنان ، حفاظت از محیط زیست و بهبود عملکرد انرژی


   بر اساس راهبردهای کلان گروه صنعتی بارز، نیازهای ذی نفعان و ارکان جهت ساز فوق راهبردهای فرآیند تامین، ساخت و نگهداری دارایی ها تدوین گردیده و اجرا می شوند. مهم ترین راهبردهای این فرآیند جهت اطلاع ذی نفعان محترم در جدول زیر معرفی شده اند:


   کاهش توقفات

   افزایش بلوغ فرآیند

   افزایش قابلیت اطمینان ماشین ­آلات

   توسعه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش­بینانه

   افزایش بهره­وری مالی دارایی ­ها

   به روزرسانی و نوسازی ماشین ­آلات

   کاهش مصرف برق

   کاهش مصرف گاز