X
   
 
  • انواع فروش
  • صادرات

   آشنایی با اداره صادرات گروه صنعتی بارز :

   این اداره با هدف شناسایی و بازاریابی در بازارهای خارجی، طراحی و اجرای کمپین های صادراتی و انجام عملیات فروش اغاز به کار نمود.

   بازارهای هدف صادراتی:

   در حال حاضر گروه صنعتی بارز سیاستهای توسعه خود را درحوزه کشورهای همسایه، کشور های عربی، کشور های مشترک المنافع، اروپای شرقی و آفریقا طراحی و اجرا می نماید. در ابتدای هر سال این گروه بر مبنای آخرین تحولات منطقه ای، بازارهای هدف را به صورت خاص تری مشخص و اقدام به توسعه بازار در آنها می نماید.

   سیاستهای کلی گروه صنعتی بارز:

   این گروه عمدتا به دنبال ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در بازارهای هدف می باشد. نمایندگان گروه صنعتی بارز با تایر و موارد فنی آن آشنایی کافی داشته، در کشور مقصد دارای مراکز توزیع و یا تجارت تایر بوده ودر بازار هدف ساکن می باشند. همچنین دارای توانمندی مناسبی در ارتقاء برند بارز و کسب سهم بازار مناسب در بازار هدف صادراتی هستند.

   در صورتیکه این نمایندگی در دوره ای2 ساله، فعالیت مناسبی نداشته باشند با هماهنگی با ایشان، گروه صنعتی بارز اقدام به جذب نمایندگی دیگری با حداقل اختلال در بازار نماینده اول و با هدف رسیدن به سهم بازار بیشتر خواهد نمود. مراحل کاری برای اخذ نمایندگی گروه صنعتی بارز به شرح زیر است.

   مرحله اول - شناسایی:

   برای درخواست همکاری با گروه صنعتی بارز، لطفا مدارک زیر برای اداره صادرات ارسال فرمائید. این گروه پس از 7 روز کاری غیر تعطیل، مدارک و اطلاعات ارسالی را بررسی و نسبت به پاسخگویی اقدام می نماید.

   مدارک مورد نیاز برای همکاری اولیه :

   1-نامه درخواست همکاری شامل معرفی بازار هدف، سوابق فعالیت و توزیع تایر، تجربه کاری و نمایندگی های اخذ شده از سایر برندها، هدف همکاری (انواع و تعداد تایرهای مورد نیاز)، شرایط مصرف خاص مورد نظر، مقررات و گواهینامه های مورد نیاز

   2- تکمیل فرم Lead Form

   3-در مورد بازارهای جدید تکمیل فرم Market Research

   4-ارائه برنامه خرید(Purchasing plan)و حمل سالانه

   5-ارسال تصاویر دفتر، فروشگاه، انبار، سرویس سنتر در بازار هدف

   6-کپی پاسپورت خریدار و اسناد ثبت شرکت

   9- ارسال اطلاعات دوره های آموزشی طی شده در حوزه تایر

   مرحله دوم - ارزیابی و دوره خرید آزمایشی:

   پس از بررسی و تایید مدارک ارسالی، با مجموعه درخواست کننده نمایندگی مذاکرات تجاری آغاز و پس از حصول نتایج اولیه، اهداف سالانه تهیه و سند همکاری موقت یکساله تهیه می گردد. نماینده جدید نیز نسبت به ارائه برنامه خرید سالانه اقدام و پس از تایید گروه صنعتی بارز این سند مبنای کار یکساله خواهد بود .

   تذکر1: قیمتهای ارائه شده گروه صنعتی بارزبه صورت EX-WORK بوده و مشتری می بایستی تمامی نیازمندیهای خود را به صورت مکتوب ارائه نماید. پس از واریز وجه هر پروفورما، عملیات بارگیری و حمل انجام خواهد گردید.

   تذکر2: در صورت عدم فعالیت در دوره آزمایشی بیش از 3 ماه، گروه صنعتی بارز نسبت به انعکاس موارد به نماینده موقت اقدام نموده و در صورت عدم خرید در دوره سه ماهه بعدی، همکاری با نمایندگی مذکور قطع خواهد گردید.

   تذکر3: موارد مندرج در تذکر 2 شامل موارد فورس ماژور نمی شود.

   مرحله سوم - اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش :

   در انتهای دوره آزمایشی عملکرد نماینده در تحقق توافقات و اهداف بررسی و در صورت رضایت بخش بودن عملکرد یکساله ایشان، سند نمایندگی توزیع محصولات بارز به مدت 3 سال تهیه خواهد گردید.در این حالت مشتری وارد فاز جدیدی از همکاری با بارز شده و عملکرد وی در قالب انجام فعالیتهای زیر ارزیابی خواهد گردید.

   گروه صنعتی بارز خدمات پس از فروش خود را مطابق با ائین نامه و پروفورم های صادره به مشتریان خود ارائه می نماید. درهنگام مراجعه مصرف کننده و ارائه تایر برگشتی، نماینده بارز نسبت به ثبت شکایت در فرم مربوطه، تهیه تصاویر از منطقه بروز عیب (در بیرون و داخل تایر) و ارسال آنها به اداره صادرات اقدام می نماید. اداره صادرات نسبت به تعیین تکلیف عیوب و رد یا قبول تایر برگشتی و پرداخت خسارت در صورت نیاز اقدام خواهد نمود.

   تذکر: در صورت قطع ارتباط و فعال نبودن نماینده بیش از 8 ماه کاری ، امکان جایگزینی تایرهای مرجوعی وجود ندارد.

   نمایندگان گروه صنعتی بارز در انتهای هر سال میلادی نسبت به تهیه و ارسال برنامه های زیر اقدام خواهند نمود. این موارد در ارزیابی سالانه نمایندگان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

   1- ارائه برنامه خرید به نحوی که سهم بازار مورد انتظار گروه صنعتی بارز در بازار هدف تامین گردد و انواع محصولات رادیال (سواری، باری و تجاری) و تایرهای کشاورزی و راه سازی درسبد خرید سالانه منظور شده باشد. همچنین در هر سال نسبت به سال قبل ، مشتری حجم خرید خود را افزایش داده باشد.

   2- انجام مناسب پرداخت ها

   3- ارائه گزارش سالانه تحقیق بازار و گزارش 3 ماهه قیمتها

   4- ایجاد زیر شبکه فروش تایرهای بارز در بازار هدف و نصب تابلوی سردرب(حداقل 10 فروشگاه در سال)

   5- ارائه خدمات پس از فروش مناسب و احترام به حقوق مشتریان و مصرف کنندکان

   6- طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی دربازار هدف

   تبلیغات محیطی

   حضور درنمایشگاه ها

   تبلیغ رسانه ای

   شامل نصب انواع تابلوی سردرب فروشگاهی ، نصب پوستر، بنر و بیل بورد

   حضور در نمایشگاه های تخصصی

   تبلیغ رسانه ای و ترویج رو در روی مصرف صحیح در بین مصرف کنندگان

   شامل نصب انواع تابلوی سردرب فروشگاهی ، نصب پوستر، بنر و بیل بورد حضور در نمایشگاه های تخصصی تبلیغ رسانه ای و ترویج رو در روی مصرف صحیح در بین مصرف کنندگان

   در تمام مراحل فوق الذکر گروه صنعتی بارز از مشتریان خود حمایت نموده و در فعالیتهای مختلف با آنها مشارکت می نماید.

   مرحله چهارم - ارزیابی عملکرد خرید سالانه:

   در انتهای هرسال، عملکرد مشتریان مختلف در حوزه های فوق بررسی و امتیازات سالانه نمایندگی تعیین میگردد. بر مبنای این ارزشیابی نمایندگان به 3 گروه فعال، کم فعال و غیر فعال تقسیم بندی شده وبازخورهای زیر به آنها ارائه میگردد:

   1- گروه صنعتی بارز نسبت به تشویق 3 نفر اول گروه مشتریان فعال اقدام می نماید.

   2- در مورد نمایندگان غیر فعالی که نمراتی کمتر از 30 کسب کرده باشند، گروه پس از اطلاع رسانی و عدم فعالیت مجدد نماینده، نسبت به تقلیل سطح فعالیت و در صورت لزوم جایگزینی مشتری اقدام خواهد نمود.

   3- در مورد نمایندگان با نمره 60-30 گروه با این نمایندگان جلساتی را برگزار و راه کارهای تقویت همکاری ها را بررسی خواهد نمود. در صورتیکه پس از 3 سال از نمایندگی، نمرات نماینده کمتر از 50 باقی بماند گروه صنعتی بارز از اعطای نمایندگی انحصاری خود داری خواهد نمود.

   موارد مهم در ارزیابی سالانه :

   1-تطابق خرید یکساله با برنامه خرید توافق شده.

   2-ارائه گزارش قیمتها در فواص 3 ماهه

   3-ارائه گزارش تحقیق بازار مناسب از مشتری در فواصل سالانه

   4-توسعه زیر شبکه فروش تایرهای بارز در بازار هدف

   5-ارائه خدمات پس از فروش و احترام به مشتریان و مصرف کنندکان

   6-طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی دربازار هدف

   مدارک قابل اعطاء به مشتریان :

   1- معرفی نامه محدود برای شرکت در مناقصات خارج کشور به مشتریان فعال

   2- توافق نامه ها و قراردادهای توزیع محصولات یکساله

   3- قرارداد نمایندگی 3 ساله

    فایل پیوست
    
   Lead Form561.64  کیلوبایت
   Barez purchasing plan265.98  کیلوبایت