X
   
 
  • ماموریت ها، راهبردها و اهداف

   ماموریت ها:

   ارزش آفرینی و نوآوری در حوزه ترابری جاده ای با به کارگیری فناوری های روز دنیا در تولید و عرضه انواع تایر خودرو با تاکید بر تامین نیازهای مشتریان داخلی و منطقه ای گروه و سایر ذیفعان آن


   راهبردهای گروه:

   • ایجاد حاکمیت در شبکه توزیع از طریق توزیع متوازن تایر
   • حفظ همکاری با خودروسازها
   • توسعه صادرات به کشورهای هدف
   • افزایش سطح کیفیت و توان فناوریک گروه
   • سرآمدی عملیاتی از طریق افزایش بلوغ فرآیندهای سازمان


   اهداف راهبردی گروه:

   • تولید 14میلیون حلقه تایر ( 190هزارتن)
   • کسب سهم بازار تایر تعویضی (RE) (سواری رادیال : 26%) (باری و اتوبوسی رادیال: 30%)
   • حفظ 40% از سهم بازار تایر تجهیزی PCR و TBR
   • صادرات 33% وزنی تولید
   • تولید 48 محصول جدید
   • تطابق 80% طراحی کلیه محصولات PCR و TBR با الزامات استاندارد Emark-stage2
   • Cpk=1.1 در کارخانه کرمان
   • Cpk=1.33 در کارخانه کردستان
   • کسب عنوان سازمان برجسته در عملکرد از موسسه EFQM اروپا
   • رسیدن به سطح بلوغ 6 از 10 در فرآیندهای سازمان
   • بهبود ارگونومی (25% بهبود امتیاز پوسچر)
   • کاهش مصرف انرژی (10% در مصرف گاز و 8% در مصرف برق)
   • اخذ تندیس طلایی جایزه ملی مدیریت انرژی