X
   
 
    • توصیه نامه محصولات تولیدی

      1. مشتری گرامی لطفا از رها سازی محصول استفاده شده در محیط زیست جدا خوداری فرمایید.

      2. مشتری گرامی در صورت تمایل می توانید از تکنولوژی روکش جهت تایر مستعمل خود استفاده کنید.