X
   
 
  • مراکز نوآوری مستقر در دانشگاه و پژوهشگاه


   مراکز نوآوری مستقر در دانشگاه و پژوهشگاه

   یکی از اقدامات اجرایی برای جذب ایده‌های نوآورانه و حل مسائل آینده گروه صنعتی بارز، برقراری ارتباط با مراکز دانشگاهی شناخته شده کشور است. بر همین اساس تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی مطرح کشور منعقد شده است. استقرار پایگاه گروه صنعتی بارز در مراکز دانشگاهی، علاوه بر ایجاد ارتباط تنگاتنگ با فرهیختگان و نخبگان کشور، درگاهی برای جذب ایده‌های نوآورانه و ارائه راه‌حل برای چالش های مطرح شده از سوی گروه صنعتی بارز فراهم خواهد کرد. برای جلوگیری از تداخل فعالیت این مراکز، با توجه به تخصص‌ها و امکانات، هر کدام در حوزه‌های خاصی مشغول به فعالیت خواهند بود:


   • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران: اجرای تخصصی پژوهش‌های مرتبط با مواد اولیه و کامپاند
   • دانشگاه امیرکبیر - برج فناوری: حل چالش‌ها و انجام مطالعات مواد اولیه و ساختار تایر


   فرآیند بررسی ایده های نوآورانه