X
   
 
  • خدمات
  • آیین نامه خدمات پس از فروش

   الف) کلیه محصولات گروه صنعتی بارز اعم از درجه 1 و درجه 2، زمانی جایگزین می شوند که دارای اشکالات فنی ناشی از مراحل ساخت باشند.

   ب) تایرهایی که حداکثر30 ماه از تاریخ ساختشان سپری نشده باشد (36 ماه برای تایرهای کشاورزی) و حداقل %30 آج خود را دارا باشند، مشمول این کنترل اولیه خواهند بود. توجه: در دیواره هر تایر، شماره سریال ساخت تایر درج شده است؛ دو رقم اول از سمت چپ نشانه هفته و دو رقم بعدی (در سمت راست) سال میلادی تولید را نشان می دهد. (بعنوان مثال:عدد 2513 یعنی هفته بیست و پنجم سال 2013)

   ج) عوامل فروش و توزیع محصولات بارز که دوره آموزشی مربوطه را طی نموده اند، کنترل های لازم برای ریشه یابی اولیه اشکال را انجام خواهند داد که پس از تکمیل مدارک، تصمیم نهایی در خصوص جبران تایر مرجوعی بعهده کارشناس منطقه ای یا کارشناس دفتر مرکزی اداره کل بازاریابی می باشد.

   د) آندسته از تایرهایی که خرابی آنها بخاطر استفاده غیر اصولی در سرویس رخ داده است مشمول خسارت نبوده و به عنوان تایرهای"معیوب سرویس" شناخته می شوند. فهرستی از علل ریشه ای بروز چنین اشکالاتی بهمراه توصیه هایی برای پیشگیری از بروز آنها در دستورالعمل"ریشه یابی علل عیوب تایر"موجود می باشد که در اختیار تمامی عوامل فروش بارز قرار داشته شده است.

   ه) اشکالات زیر از جمله معایب رایجی هستند که در تایر بخاطر عدم رعایت برخی ملاحظات در نصب تایر برروی رینگ و یا روش غلط بهره برداری از تایر در شرایط سرویس بوجود آمده و بدیهی است که مشمول جایگزینی نخواهند شد.

   1. نصب تایر بر روی رینگ غیر استاندارد (از نظر اندازه و طرح)
   2. استفاده از تایر نامناسب برای محورهای مختلف (اندازه یا طرح آج نامناسب) به عنوان مثال استفاده از تایر اتوبوسی به جای تایر کامیونی
   3. هر نوع تعمیر تایر و تیوب.
   4. چرخ بالانس نشده و یا استفاده از رینگ معمولی برای تایرهای تیوبلس.
   5. تمام اشکالات ناشی از هم محور نبودن تایرها در محورهای مختلف، تنظیم غلط زوایای چرخ مانند: کمبر، کستر، سر به داخل (Toe in) و سر به بیرون (Toe out) چرخ ها که همگی موجب فرسایس غیر یکنواخت در ناحیه رویه تایرها می شوند.
   6. خرابی سیستم ترمز خودرو: مانند درام تابدار (کاسه چرخ تابدار) که موجب درگیری بیشتری در یک ناحیه خاصی از رینگ و تایر با کاسه چرخ شده و این امر موجب سایش موضعی بیشتر همان ناحیه از تایر می شود و یا قفل شدن ترمز.
   7. گل کندگی، بریدگی ناشی از حرکت در شرایط خارج از جاده معمولی (مثلاً در شرایط معادن و یا جاده های سنگلاخ)
   8. زخمی شدن ناحیه طوقه تایر در نتیجه نصب تایر بر روی رینگ با استفاده از وسایل دستی مثل تایلیور و پتک (بدون کمک دستگاه رینگ کن)
   9. سایش غیر یکنواخت رویه ناشی از حرکت روی کم بادی و یا پر بادی.
   10. جدایی رویه (دو پوستی) تایر ناشی از ایجاد و انباشت حرارت در تایر بخاطر فشار باد کم و یا بار اضافی و یا سرعت بالای خودرو- و یا تیوبلس کردن تایرهای تیوب دار.
   11. عیوب ایجاد شده در ناحیه ترد و یا دیواره بخاطر استفاده از زنجیر چرخ.
   12. حوادث جاده ای ناشی از برخورد با اشیا تیز و برنده
   13. تورم دیواره و یا ترد بخاطر نفوذ روغن، گریس و سایر مواد نفتی که معمولاً جهت رینگ کردن تایر استفاده می شود.
   14. تورم دیواره در اثر برخورد با موانع و اشیا غیر نوک تیز که منجر به پارگی نخ ها از داخل می شود.
   15. صدمات ناشی از استفاده از تیوب نامناسب برای تایر
   16. صدمات ناشی از معیوب شدن تایر غیر بارز به دلیل استفاده از تیوب بارز و بالعکس
   17. عدم استفاده از دو تایر با مشخصات مختلف در یک محور.
   18. استفاده از تایر در خلاف چرخش استاندارد برای تایرهای جهت دار.

   ز) حفظ و نگهداری محصولات مرجوعی تائید شده تا زمان ارسال برای گروه صنعتی بارز، به عهده نماینده می باشد.

   ح)دریافت مدارک شامل کارت خودرو یا دفترچه خودرو،‌ گواهینامه و تکمیل دقیق فرم هنگام دریافت محصولات مرجوعی از مصرف کننده الزامی است.

   ط) برای آندسته از تایرهای معیوبی که پذیرفته می شوند، میزان خسارت طبق روش زیر از روی قیمت فروش تایر نـو لیست (قیمت مصوب خسارتی) و مقدار عمق آج باقیمانده نسبت به عمق اولیه محاسبه می شود.

   A* (عمق اولیه آج تایر / (عمق آج مصرف شده تایر (در زمان بروز عیب) +قیمت فروش یک حلقه تایر نو)) = مبلغ خسارت

   *ضریب اعمال عوارض قانونی می باشد (این عدد با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده 1/09 درصد است)

    فایل پیوست