امروز شنبه،05 فروردین 1396
 
  •    
    • صادرات

     آشنایی با اداره صادرات گروه صنعتی بارز :

     این اداره با هدف شناسایی و بازاریابی در بازارهای خارجی، طراحی و اجرای کمپین های صادراتی و انجام عملیات فروش اغاز به کار نمود.

     بازارهای هدف صادراتی:

     در حال حاضر  گروه صنعتی بارز سیاستهای توسعه خود را درحوزه کشورهای همسایه، کشور های عربی،کشور های مشترک المنافع، اروپای شرقی وآفریقا طراحی و اجرا می نماید. در ابتدای هر سال این گروه بر مبنای آخرین تحولات منطقه ای،  بازارهای هدف را به صورت خاص تری مشخص و اقدام به توسعه بازار در آنها می نماید.

     سیاستهای کلی گروه صنعتی بارز:

     این گروه عمدتا به دنبال ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در بازارهای هدف می باشد. نمایندگان گروه صنعتی بارز با تایر و موارد فنی آن آشنایی کافی داشته، در کشور مقصد دارای مراکز توزیع و یا تجارت تایر بوده ودر بازار هدف ساکن می باشند. همچنین دارای توانمندی مناسبی در ارتقاء برند بارز و کسب سهم بازار مناسب در بازار هدف صادراتی هستند .
     در صورتیکه این نمایندگی در دوره ای2 ساله، فعالیت مناسبی نداشته  باشند با هماهنگی با ایشان، گروه صنعتی بارز اقدام به جذب نمایندگی دیگری با حداقل اختلال در بازار نماینده اول  و با هدف رسیدن به سهم بازار بیشتر خواهد نمود. مراحل کاری برای اخذ نمایندگی گروه صنعتی بارز  به شرح زیر است.

     مرحله اول - شناسایی:

     برای درخواست همکاری با گروه صنعتی بارز، لطفا مدارک زیر برای اداره صادرات ارسال فرمائید. این گروه پس از 7 روز کاری غیر تعطیل، مدارک و اطلاعات ارسالی را بررسی و نسبت به پاسخگویی اقدام می نماید.
     مدارک مورد نیاز  برای همکاری اولیه :
     1-نامه درخواست همکاری شامل معرفی بازار هدف، سوابق فعالیت و توزیع تایر، تجربه کاری و نمایندگی های اخذ شده از سایر برندها، هدف  همکاری (انواع و تعداد تایرهای مورد نیاز)، شرایط مصرف خاص مورد نظر ، مقررات و گواهینامه های مورد نیاز
     2- تکمیل فرم Lead Form
     3-در مورد بازارهای جدید تکمیل فرم Market Research  
     4-ارائه برنامه خرید(Purchasing plan)و حمل سالانه
     5-ارسال تصاویر دفتر، فروشگاه، انبار، سرویس سنتر در بازار هدف
     6-کپی پاسپورت خریدار و اسناد ثبت شرکت
     9- ارسال اطلاعات دوره های آموزشی طی شده در حوزه تایر 

     مرحله  دوم - ارزیابی و  دوره خرید  آزمایشی:

     پس از بررسی و تایید مدارک ارسالی، با مجموعه درخواست کننده نمایندگی مذاکرات تجاری آغاز و پس از حصول نتایج اولیه، اهداف سالانه تهیه و سند همکاری موقت یکساله تهیه می گردد. نماینده جدید نیز نسبت به ارائه برنامه خرید سالانه اقدام و پس از تایید گروه صنعتی بارز این سند مبنای کار یکساله خواهد بود .
     تذکر1: قیمتهای ارائه شده گروه صنعتی بارزبه صورت EX-WORK بوده و مشتری می بایستی تمامی نیازمندیهای خود را به صورت  مکتوب ارائه نماید. پس از واریز وجه هر پروفورما، عملیات بارگیری و حمل انجام خواهد گردید.
     تذکر2: در صورت عدم فعالیت در دوره آزمایشی بیش از 3 ماه، گروه صنعتی بارز نسبت به انعکاس موارد به نماینده موقت اقدام نموده و  در صورت عدم خرید در دوره سه ماهه بعدی، همکاری با نمایندگی مذکور قطع خواهد گردید.
     تذکر3:  موارد مندرج در تذکر 2 شامل موارد فورس ماژور نمی شود.

     مرحله سوم - اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش :

     در انتهای دوره آزمایشی عملکرد نماینده در تحقق توافقات و اهداف بررسی و در صورت رضایت بخش بودن عملکرد یکساله ایشان، سند نمایندگی توزیع محصولات بارز به مدت 3 سال تهیه خواهد گردید.در این حالت مشتری وارد فاز جدیدی از همکاری با بارز شده و  عملکرد وی در قالب انجام فعالیتهای زیر ارزیابی خواهد گردید.
     گروه صنعتی بارز خدمات پس از فروش خود را مطابق با ائین نامه و پروفورم های صادره به مشتریان خود ارائه می نماید. درهنگام مراجعه مصرف کننده و ارائه تایر برگشتی، نماینده بارز نسبت به ثبت شکایت در فرم مربوطه، تهیه تصاویر از منطقه بروز عیب (در بیرون و داخل تایر) و ارسال آنها به اداره صادرات اقدام می نماید. اداره صادرات نسبت به تعیین تکلیف عیوب و رد یا قبول تایر برگشتی و پرداخت خسارت در صورت نیاز اقدام خواهد نمود.
     تذکر: در صورت قطع ارتباط و فعال نبودن نماینده بیش از 8 ماه کاری ،  امکان جایگزینی تایرهای مرجوعی وجود ندارد. 
     نمایندگان گروه صنعتی بارز در انتهای هر سال میلادی نسبت به تهیه و ارسال برنامه های زیر اقدام خواهند نمود. این موارد در ارزیابی سالانه نمایندگان تاثیر بسزایی خواهد داشت.
     1-ارائه برنامه خرید به نحوی که سهم بازار مورد انتظار گروه صنعتی بارز در بازار هدف تامین گردد و انواع محصولات رادیال (سواری، باری  و تجاری) و تایرهای کشاورزی و راه سازی درسبد خرید سالانه منظور شده باشد. همچنین در هر سال نسبت به سال قبل ، مشتری حجم خرید خود را افزایش داده باشد.
     2- انجام مناسب پرداخت ها
     3-ارائه گزارش سالانه تحقیق بازار  و  گزارش 3 ماهه قیمتها
     4- ایجاد زیر شبکه فروش تایرهای بارز در بازار هدف و نصب تابلوی سردرب(حداقل 10 فروشگاه در سال)
     5- ارائه خدمات پس از فروش مناسب و احترام به حقوق مشتریان و مصرف کنندکان
     6-طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی دربازار هدف
      

     تبلیغات محیطی

     حضور درنمایشگاه ها

     تبلیغ رسانه ای

     شامل نصب انواع تابلوی سردرب فروشگاهی ، نصب پوستر، بنر و بیل بورد
     حضور در نمایشگاه های تخصصی
     تبلیغ رسانه ای  و ترویج رو در روی مصرف صحیح در بین مصرف کنندگان
      
      شامل نصب انواع تابلوی سردرب فروشگاهی ، نصب پوستر، بنر و بیل بورد حضور در نمایشگاه های تخصصی تبلیغ رسانه ای  و ترویج رو در روی مصرف صحیح در بین مصرف کنندگان
     در تمام مراحل فوق الذکر گروه صنعتی بارز  از مشتریان خود حمایت نموده و در فعالیتهای مختلف با آنها مشارکت می نماید. 

     مرحله چهارم - ارزیابی عملکرد خرید سالانه:

     در انتهای هرسال، عملکرد مشتریان مختلف در حوزه های فوق بررسی و امتیازات سالانه نمایندگی تعیین میگردد. بر مبنای این ارزشیابی نمایندگان به 3 گروه  فعال، کم فعال و غیر فعال تقسیم بندی شده وبازخورهای زیر به آنها ارائه میگردد:
     1-گروه صنعتی بارز نسبت به تشویق 3 نفر اول گروه مشتریان فعال اقدام می نماید.
     2-در مورد نمایندگان غیر فعالی که نمراتی کمتر از 30 کسب کرده باشند، گروه پس از اطلاع رسانی و عدم فعالیت مجدد نماینده، نسبت به تقلیل سطح فعالیت و در صورت لزوم جایگزینی مشتری اقدام خواهد نمود.
     3-در مورد نمایندگان با نمره 60-30 گروه با این نمایندگان جلساتی را برگزار و  راه کارهای تقویت همکاری ها را بررسی خواهد نمود. در صورتیکه پس از 3 سال از نمایندگی، نمرات نماینده کمتر از 50 باقی بماند گروه صنعتی بارز از  اعطای نمایندگی انحصاری خود داری خواهد نمود.

     موارد مهم در ارزیابی سالانه :

     1-تطابق خرید یکساله با برنامه خرید توافق شده.
     2-ارائه گزارش قیمتها در فواص 3 ماهه
     3-ارائه گزارش تحقیق بازار مناسب از مشتری در فواصل سالانه
     4-توسعه زیر شبکه فروش تایرهای بارز در بازار هدف
     5-ارائه خدمات پس از فروش و احترام به مشتریان و مصرف کنندکان
     6-طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی دربازار هدف

     مدارک قابل اعطاء به مشتریان :

     1-معرفی نامه  محدود برای شرکت در مناقصات خارج کشور به مشتریان فعال
     2-توافق نامه ها و قراردادهای توزیع محصولات یکساله 
     3- قرارداد نمایندگی 3 ساله 
      

      

      فایل پیوست
      
     Lead form428.15  کیلوبایت
     Barez purchasing plan265.98  کیلوبایت
    • انواع فروش