امروز دوشنبه،20 آذر 1396
 
  •    
    • چشم انداز

     گروه صنعتی بارز قصد دارد در افق چشم انداز 1404، تبدیل به یک تایرساز منطقه ای شده و نام خود را تبدیل به یک نماد ملی نماید.