امروز شنبه،09 اردیبهشت 1396
 
  •    
    • گروه شرکتهای بارز

     در حال حاضر بارز با هدف خلق ارزش بیشتر در زنجیره تامین اقدام به خرید سهام ، مشارکت و راه اندازی کارخانجات مختلفی نموده است. فهرست این کارخانجات به شرح زیر میباشد

     • مجتمع صنایع لاستیک کرمان

     • شرکت لاستیک بارز کردستان

     • شرکت لاستیک سیرجان

     • شرکت  سامان بارز

     • شرکت بارز ترابر

     • شرکت دوده صنعتی سیمرغ

     • شرکت بازرگانی سیمرغ

     • شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک