X
   
 
  • معرفی محصولات نوآورانه


   خصوصیات فنی تایرهای مفهومی گروه صنعتی بارز
   مرکز نوآوری بارز با در نظر داشتن رویکردی جهانی و در راستای به روزآوری نسل محصولات خود، اقدام به طراحی و تولید نمونه‌هایی مفهومی از سه نوع تایر بدون هوا شامل تایر بدون هوای ساران (با ساختار پره‌ای)، تایر بدون ‌هوای هانا (با ساختار لانه زنبوری) و تایر بدون هوای آریوس (با ساختار توپر) کرده است.


   تایر ایرلس "ساران"   تایر ایرلس "هانا"   تایر ایرلس "آریوس"