X
   
 
  • افتخاری دیگر برای گروه صنعتی بارز

   دکتر پرویز اخوان مدیرعامل گروه صنعتی بارز به عنوان " مدیر شایسته ملی" در سال 97 برگزیده شد.

   دکتر پرویز اخوان مدیرعامل گروه صنعتی بارز، در اجلاس مدیریتی کشور به عنوان " مدیر شایسته ملی" در سال 97 برگزیده شد و تندیس این همایش به ایشان تعلق گرفت.
   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: