X
   
 
  • بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یک ضرورت سازمانی و ملی

   مدیر عامل شرکت گروه صنعتی بارز در جلسه بازنگری مدیریت/سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شرکت گروه صنعتی بارز بر نقش و جایگاه بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یک ضرورت سازمانی و ملی تاکید کرد.

   در جلسه سیستم مدیریت یکپارچه مطرح شد، تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یک ضرورت سازمانی و ملی

   دکتر پرویز اخوان در این جلسه پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی (ISO2018)، انجام ممیزی داخلی توسط همکاران آموزش دیده و فعالان IMS با همکاری مدیریت منابع انسانی را مورد تاکید قرار داد.
   وی درباره ارتقاء و تربیت تیم ممیزی شرکت تصریح کرد: در راستای ارتقاء و تربیت تیم ممیزی شرکت بایستی از ظرفیت و پتانسیل آموزشی به منظور انجام ممیزی داخلی استفاده شود. همچنین ارزیابی و پایش فعالیت ها، انجام و اقدامات مراقبتی در راستای جلوگیری از انحراف احتمالی از برنامه ها از دیگر کارهای پیش رو هست.
   به گزارش روابط عمومی شرکت گروه صنعتی بارز ، بازنگری مدیریت/سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با هدف بررسی عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه وتصمیم گیری در راستای بهبود عملکرد آن تشکیل شده است که با تمرکز بر مواردی همچون استراتژی های حاصل از جلسات کمیته بازنگری اهداف کلان، خط مشی، اهداف کلان بر اساس خط مشی سازمان، وضعیت اهداف و برنامه ها، وضعیت فرآیندها، پایش و تجزیه و تحلیل فرآیندها، ممیزی داخلی، وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ممیزی خارجی تمرکز دارد.
   بر اساس این گزارش: از دیگر مواردی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت می توان به پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتری، شاخص عملکرد HSE، عملکرد تامین کنندگان برون سازمانی، اثربخشی ریسک ها و فرصت ها، پوشش رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، مشارکت کارکنان و اقدامات پیشنهادی جهت بهبود عملکرد سیستم اشاره کرد.

   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: