X
   
 
  • جلسه با شرکت رشد صنعتی امیرکبیر در گروه صنعتی بارز

   برگزاری جلسه با شرکت رشد صنعتی امیرکبیر در مورخ 27 آبان ماه 97 در گروه صنعتی بارز جهت تولید موارد مورد نظر زنجیره تامین تایر که در ایران تولید نمی شود.

   در راستای نوآوری و حمایت از طرح های دانش بنیان و شرکت های رشد، به منظور تولید مواد مورد نظر زنجیره تامین تایر که در ایران تولید نمی شود و بواسطه تحریم واردات آن سخت شده است، جلسه ای با حضور آقایان دکتر عزتی و دکتر آشفته و سرکار خانم دکتر مومنی با شرکت رشد صنعتی امیرکبیر جهت تولید سیلیکا مورخ یکشنبه ١٣٩٧/٠٨/٢٧ در گروه صنعتی بارز برگزار گردید.

   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: