X
   
 
  • تکریم کارگران أولویتی بارز، در گروه صنعتی بارز

   مدیران گروه صنعتی بارز، دلسوز و آشنا با مسائل و مشکلات کارگران و آسیب هایی که این قشر از جامعه را تهدید می کند، می باشند و سعی در رفع مشکلات و قرار گرفتن در کنار این زحمت کشان در عرصه های مختلف خصوصا، صنعت هستند.

   چند سالی است که تکریم و احیا حقوق جامعه کارگری پررنگ تر از گذشته شده و مخاطبان گسترده این جامعه آسیب پذیر بیشتر با قوانین و مقررات آشنا شده اند.
   اما در این بین جدا از پیگیری های مسئولین ذی ربط، هستند کارفرما ها و مدیرانی که به هر بهانه ای از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند و سعی در استفاده از قانون به نفع خود و نه منافع کارگران هستند، که در این بین وجود و حضور مدیران دلسوز و آشنا با مسائل و مشکلات کارگران و آسیب هایی که این قشر از جامعه را تهدید می کند مایه دلگرمی و مباهات است که سعی در رفع مشکلات و قرار گرفتن در کنار این زحمت کشان در عرصه های مختلف خصوصا، صنعت هستند.
   چند ماه پیش در کارخانه لاستیک کردستان برای یکی از کارگران حادثه ای پیش آمده بود که مدیر عامل جدید گروه صنعتی بارز جناب آقای دکتر اخوان با وجود اینکه این حادثه قبل از تصدی ایشان بر مسند مدیر عاملی گروه بود، با اقدام به موقع، دلسوزانه و به جد با همکاری مهندس قاضی مدیر عامل شرکت لاستیک بارز کردستان، روند سلامتی و درمان این کارگر را پیگیری نمودند که در نهایت با پرداخت هزینه عمل جراحی از محل شرکت که بعد از مدتی وجه آن توسط شرکت بیمه بازپرداخت خواهد شد، ضمن کمک مالی در زمان مناسب به کارگر حادثه دیده از وقوع از کار افتادگی آن نیروی کارگری پیش گیری کردند. چرا که تعلل از درمان به هر دلیلی خصوصا مشکلات مالی علی الخصوص در زمان حال ممکن بود بهای سنگینی را به دنبال داشته باشد که خوشبختانه این اقدام خداپسندانه توسط شورای کارگری شرکت مورد تقدیر قرار گرفت.
   روابط عمومی گروه صنعتی بارز به نمایندگی از تمامی کارکنان و کارگران از مدیر عامل محترم گروه جناب آقای دکتر اخوان و مدیر عامل محترم لاستیک کردستان جناب آقای مهندس قاضی کمال تقدیر و تشکر را دارد و امیدواریم این رفتار درست و خداپسندانه توسط این گروه صنعتی الگویی برای تمام مدیران و کارفرمایان در بخش های مختلف صنعت باشد.

   فایلهای پیوست
   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: