امروز چهارشنبه،04 اسفند 1395
 
  •    
    • تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
     منبع: اداره مالی -سهام
     تعداد بازدید: 469
     آگهی تمدید پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه گروه صنعتی بارز
     پیرو آگهی پذیره نویسی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و نظر به درخواست سهامداران محترم مبنی بر تمدید مهلت استفاده از حق تقدم سهام و ضرورت تحقق افزایش سرمایه شرکت ظرف مدت قانونی ،هیات مدیره شرکت به استناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (شماره 041-276737/958مورخ 1395/09/29) مهلت استفاده از حق تقدم سهام را به مدت 15 روز از تاریخ 1395/10/04 تا پایان وقت اداری روز شنبه 1395/10/18 تمدید نمود.

      آگهی تمدید پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه گروه صنعتی بارز (شرکت سهامی عام)

     ثبت شده به شماره 52653 دارنده شناسه ملی 10100977983
      
     بدینوسیله به آگاهی سهامداران محترم شرکت گروه صنعتی بارز می رساند :
     پیرو آگهی پذیره نویسی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و نظر به درخواست سهامداران محترم مبنی بر تمدید مهلت استفاده از حق تقدم سهام و ضرورت تحقق افزایش سرمایه شرکت ظرف مدت قانونی ،هیات مدیره شرکت به استناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (شماره 041-276737/958مورخ 1395/09/29) مهلت استفاده از حق تقدم سهام را به مدت 15 روز از تاریخ 1395/10/04 تا پایان وقت اداری روز شنبه 1395/10/18 تمدید نمود.
     لذا سهامدارانی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود را دارند میبایست طی مهلت مقرر و پیش از انقضاء دوره تمدید پذیره نویسی با همراه داشتن اصل کارت ملی به آدرس تهران ، خیابان سعدی جنوبی پایین تر از چهارراه استقلال (مخبرالدوله) جنب بانک ملی سعدی ساختمان تقی نیا، طبقه همکف تالار خدمات امور سهامداری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات و واریز نمودن مبالغ اعلامی در گواهی نامه حق تقدم دریافتی به شماره حساب 5812325889 بانک ملت شعبه هفت تیر کد 63594 اقدام نمایند.
     بدیهی است برابر ضوابط ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره حساب اعلامی فوق در پایان وقت اداری 1395/10/18 مسدود خواهد شد و حق تقدم سهامدارانی که در پذیره نویسی شرکت نکرده باشند بعنوان حق تقدم استفاده نشده محسوب می گردد . سرمایه گذاران محترم مسحتضر باشند که اخذ شناسه پرداخت به منظور شرکت در افزایش سرمایه این شرکت ضرورت دارد .همچنین شماره تلفن های 33961230 و خط ویژه 42315 شرکت سمات (شرکت سرمایه گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )و تلفن دفتر شرکت بشماره 4-88766721 داخلی 302 اداره امور سهامداری شرکت پاسخگوی سوالات احتمالی سهامداران محترم می باشد .
      
                                                                      هیات مدیره شرکت گروه صنعتی بارز (شرکت سهامی عام)