X
   
 
  • با حکم سرپرست گروه

   جعفر زنگنه به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی منصوب شد

   علی اکبر مشرفی سرپرست گروه صنعتی بارز طی حکمی جعفر زنگنه را به سمت "مدیر ارشد منابع انسانی " مجتمع بارز کرمان منصوب کرد.

   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز در این حکم آمده است:


   جناب آقای جعفر زنگنه
   ضمن قدردانی از تلاش های مجدانه شما در سال های همکاری با مجتمع، بدینوسیله از تاریخ این حکم جنابعالی به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی منصوب شده و مستقیما به مدیرعامل گروه گزارش خواهید نمود؛ نقش بی بدیل منابع انسانی در پیشرفت و ارتقاء سازمان ها امروزه بر کسی پوشیده نیست و از اینروست که شناسایی نیازها و انتظارات کارکنان سازمان ها از اولویت های مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی سازمان های پیشرو به حساب می آید. با عنایت به این حقیقت از شما در مسئولیت جدیدتان انتظار بر این است که با یک برنامه ریزی جامع و اعمال مدیریتی موثر در بهبود فرآیندها و نظام های اداری شرکت، ترتیبی بدهید که در یک محیط کاری پویا استعدادهای کارکنان شکوفا شده و مسیر تعالی منابع انسانی شرکت بیش از پیش فراهم گردد.


   و من الله توفیق
   علی اکبر مشرفی
   سرپرست گروه صنعتی بارز


   ارزیابی
   امتیاز کسب شده در ارزیابی: 0/5
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: