X
   
 
  • مدیر ارشد تضمین کیفیت بارز کرمان

   نگاهی به چگونگی کیفیت محصولات بارز

   بارز از ابتدای شکل‌گیری نام پرآوازه‌اش در بلندای صنعت تایر ایران، تمامی سعی خود را برای ارائه محصول با مرغوبیت و منحصر به‌فرد به مشتریان در زمان مناسب کرده است.


   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز احمد قاسم شیرازی، مدیر ارشد تضمین کیفیت بارز کرمان در ماهنامه داخلی گروه آورده است:

   بارز از ابتدای شکلگیری نام پرآوازهاش در بلندای صنعت تایر ایران، تمامی سعی خود را برای ارائه محصول با مرغوبیت و منحصر بهفرد به مشتریان در زمان مناسب کرده است. توسعه فرهنگ سازمانی بارز کرمان باعث شده، خواستههای مشتریان مورد توجه قرار گیرد و در راستای تامین این خواستهها تمامی بایدها و نبایدها در فعالیتهای سازمانی به صورت نظاممند استقرار یابد.

   مشارکت حداکثری تمامی کارکنان در تمامی سطوح سازمانی، دستاوردی است که همکاران مدیریت کیفیت پاسبان آن خواهند بود و در تعامل با سایر بخشهای سازمان، این مشارکت روز به روز هدفمندتر و توسعه یافتهتر خواهد شد.

   همکاران مدیریت کیفیت با نگاه مثبت، سعی در پیشگیری از غفلتها داشته و با تلاش جمعی، راهکارهای پیشگیرانه و کنترل را اثربخش میکنند تا در نهایت محصولی شایسته نام بارز به بازار روانه شود.

   انتخاب بارز کرمان به عنوان واحد نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد در روز کیفیت و کسب تندیسها و افتخارات ملی مرهون این تلاش جمعی است.

   هر ساله در روز کیفیت همگی تجدید میثاق میکنیم که لازم است همواره در راستای جلب رضایت مشتری تلاش کرده و به خواستههای حال و آینده او توجه کنیم.

   در بارز کرمان با تلاش همکاران در کنترل مواد اولیه ورودی، کنترل فرآیند تولید و کنترل محصول نهایی، در کنار نظامدهی و پایش فرآیندهای موثر بر کیفیت با استفاده از استانداردهای بینالمللی و همچنین کنترل پایش ابزارهای اندازهگیری (کالیبراسیون)، خدماتدهی به مشتریان خودروساز، تحقق محصول با کیفیت صورت میپذیرد.


   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: