X
   
 
  • بازدید سرکنسول قزاقستان از کارخانه گروه صنعتی بارز

   آقای نیسان سرکنسول قزاقستان از کارخانه گروه صنعتی بارز بازدید نمودند.

   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز، آقای نیسان سرکنسول قزاقستان به همراه هیئتی از کارخانه گروه صنعتی بارز بازدید نموده و از نزدیک با فعالیت های این گروه آشنا شدند.


   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: