X
   
 
  • افشین آشفته کارشناس مسئول طراحی نوآوری

   انقلاب صنعتی چهارم

   اصطلاح "صنعت 4.0" برای توصیف انقلاب صنعتی چهارم که در حال ظهور است، استفاده میشود ( این انقلاب در گفتمان بین المللی با عناوینی نظیر اینترنت صنعتی، اینترنت اشیا و یا تولید هوشمند شناخته میشود).

   بخش اول

   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز، ماهنامه داخلی گروه اصطلاح "صنعت 4.0" برای توصیف انقلاب صنعتی چهارم که در حال ظهور است، استفاده میشود ( این انقلاب در گفتمان بین المللی با عناوینی نظیر اینترنت صنعتی، اینترنت اشیا و یا تولید هوشمند شناخته میشود). پس از مکانیزاسیون تولید از طریق ظهور نیروهای بخار و برق آبی (صنعت 1.0)، گسترش الکتریسیته و همراه با آن آموزه های تیلور (تولید بر مبنای خط مونتاژ - صنعت 2.0)، به زودی دنبال شد. این تحولات پس از فرا رسیدن تولید انبوه اتوماتیک از طریق الکترونیک و کنترل عددی ادامه یافت (صنعت 3.0). مرحله چهارم، صنعت 4.0، از طریق تولید دیجیتال، هوشمند، شبکه ای و عمدتاً خود مدیریت شونده، دنبال میشود که با اتحاد تکنیک های تولید، فناوری اطلاعات (IT) و اینترنت به دست میآید.

   به عنوان مثال، صنعت 4.0 امیدوار است بتواند روند کاهش سهم صنعتی در تولید اقتصادی اروپا را متوقف کند یا جریان آن را معکوس سازد. در حال حاضر بخش صنعت، تنها 15 درصد از تولیدات اقتصادی اروپا را تأمین میکند که با پیادهسازی مفاهیم صنعت 4.0، این عدد قابلیت رشد دو برابری دارد. پیش بینی می شود با توجه به در حال توسعه بودن صنایع ایران، قابلیت رشد بسیار بیشتری در کشور ما وجود داشته باشد.

   دیجیتالی سازی و شبکه سازی تولید، برای کشورهای در حال توسعه پویایی را ایجاد میکند که فرصت بازگشت به مسیر صنعتی شدن را فراهم میکند. این مدل توسعه بر مبنای صنعت 4.0، در حال حاضر در مراحل اولیه است، و کشورهایی نظیر آلمان، ایالاتمتحده و چین، پیشرو در این زمینه در سطح جهانی هستند.

   این مرحله جدید صنعتی سازی و اتوماسیون، به صورت عمومی به عنوان فضایی با فرصتهای بزرگ جدید شناخته میشود. با این حال، چالشهای قابل توجهی نیز وجود دارد که برای موفقیت اقتصادی و اجتماعیِ پیاده سازی صنعت 4.0، نباید نادیده گرفته شود. اثرات صنعت 4.0 میتواند بسیار وسیع باشد و به بخشهای مختلف مانند بازار کار، نظام آموزشی و تغییرات در سطح اجتماعی مربوط شود. بنابراین، باید جنبههای اجتماعی مانند فرصتهای درآمد و بیکاری را نیز در نظر گرفت. علاوه بر این، امنیت، توان مورد نیاز و الزامات زیست محیطی و همچنین عوامل زمینه ای مانند مکانهای تجاری و چارچوب قانونی (مانند قانون کار، حفظ حریم خصوصی و ...) نیز میتواند تحت تأثیر قرارگیرد. (ادامه دارد...)   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: