X
   
 
  • چالشها و فرصتهای بازرگانی خارجی

   یکی از روشهای اصلی تامین مایحتاج دولتها از دیرباز تاکنون، استفاده از واردات کالاهایی است که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد. واردات کالاها در برهه های مختلف زمانی دستخوش مشکلات و موانعی بوده است که میتوان به تحریمها، کمبود ذخایر ارزی و ... در این خصوص اشاره کرد.

   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز به نقل از ماهنامه داخلی گروه، یکی از روشهای اصلی تامین مایحتاج دولتها از دیرباز تاکنون، استفاده از واردات کالاهایی است که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد. واردات کالاها در برهههای مختلف زمانی دستخوش مشکلات و موانعی بوده است که میتوان به تحریمها، کمبود ذخایر ارزی و ... در این خصوص اشاره کرد. از طرفی غیر از موانع مذکور که عمدتا خارجی هستند برخی از موانع و مشکلات داخلی نیز همواره به عنوان مانعی در مقابل بازرگانی خارجی قد علم کردهاند که «عدم انعقاد قرارداد و یا ضعیف بودن قرارداد منعقده»، «انتخاب صحیح فروشنده» و «انجام خریدهای متمرکز و تجمیع مقادیر خرید در شرکتهای تولیدی» از مهمترین موارد است.

   عدم انعقاد قرارداد و یا ضعیف بودن قرارداد منعقده

   عدم تنظیم قرارداد جامع و کامل یکی از ضربههایی است که شرکتهای واردکننده و یا تجار در بحث واردات کالا متحمل میشوند. کافی است سری به اتاق بازرگانی ایران-چین و یا ایران-هند بزنیم تا با حجم وسیعی از شکایات از سمت شرکتهای ایرانی ثبت شده روبرو شویم که حاکی از مالباخته شدن این شرکتها است. عمدتا با امضای پروفرم (Proforma Invoice) طرفین معامله اطمینان پیدا میکنند و پس از اینکه طرف اول وجه معامله را پرداخت کرد مشاهده می شود که طرف دوم ناگهان ناپدید میشود و به تلفنها و مکاتبات الکترونیکی پاسخی نمیدهد. بر این اساس بسیار ضروری است که در معاملات خارجی به ویژه مواقعی که مبلغ معامله بالا است، قراردادی حقوقی فیمابین طرفین منعقد شود. در برخی موارد مشاهده میشود که قرارداد منعقد میشود اما مفاد اصلی حقوقی در آن رعایت نمیشود که به همین دلیل طرف مالباخته نمیتواند برای احقاق حقوق خود پیگیری بینالمللی نداشته باشد. بر این اساس قرارداد باید جامع و کامل باشد و حتیالامکان توسط وکیل یا مشاور حقوقی (با تخصص بازرگانی خارجی) منعقد شود و ترمهای اصلی از قبیل حل اختلاف، مراجع ذیصلاح قانونی، شرایط فسخ، شرح دقیق کالا، جرایم تاخیر ، معیار تائید فنی کالا و اخذ تضمین قابل قبول در آن لحاظ شود.

   انتخاب صحیح فروشنده

   انتخاب صحیح فروشنده کلیدیترین موضوع در بازرگانی خارجی است. در عین اینکه استفاده از منابع جدید (برای کشف قیمت پایینتر و کیفیت بهتر) باید سرلوحه واحدهای تدارکات باشد ارزیابی دورهای فروشندگان و بررسی توان مالی و تولیدی آنها نیز همواره باید کنترل شود. از آنجایی که یکی از دغدغههای خریداران عدم اطمینان به فروشندگان جدید از بابت توان مالی، ورشکستگی ، پر بودن برنامه تولید، عدم تحویل به موقع کالا و ... است. این دغدغهها را به سادگی میتوان با بررسی چند مدرک به تضمین تبدیل کرد. مثلا در حوزه توان مالی با درخواست مدرک CBA توان مالی شرکت در یک سال گذشته و میزان بدهی آن مشخص میشود. این مدرک را بانک عامل فروشنده صادر میکند که البته در مواقعی باید استعلام نیر گرفته شود. در حوزه بازرگانی اخذ لیست مشتریان(Reference List) و رضایتمندی مشتریان تا حدی میتواند دغدغه مسایل بازرگانی را مرتفع کند و نیز از همه مهمتر منعطف بودن فروشنده با شرایط خریدار در مقاطع مختلف زمانی باید به عنوان یکی از پارامتر های انتخاب قرار گیرد. به عنوان مثال در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات تحریم، فروشندگانی که بتوانند در کونلون بانک چین و یا یوکو بانک هند و ... وجه قرارداد ها را دریافت کنند باید در اولویت قرار بگیرند که بالتبع بار مالی بسیار کمتری نسبت به سایر فروشندگان به خریداران تحمیل میکنند.

   انجام خرید های متمرکز و تجمیع مقادیر خرید در شرکتهای تولیدی

   یکی از راهکارهای اساسی که موجب صرفهجوئی در زمان و هزینههای شرکتهای تولیدی میشود عقد قرارداد های متمرکز یا قراردادهای طولانی مدت است (Long Term Contract) . به عنوان مثال به جای اینکه برای خرید هر ماه مناقصه برگزار شود هر 3 ماه نیاز آن ماده تجمیع و یک بار برای آن مناقصه برگزار بشود و دغدغههای جاری از قبیل نوسانات قیمت، برنامهریزی حمل کالا و ... به درستی در آن قرارداد مد نظر واقع شود. در حال حاضر بسیاری از شرکتهای تولیدی موفق از چنین مدلی استفاده میکنند و در گروه صنعتی بارز نیز عقد چنین قراردادهایی برای مواد اولیه مصرفی با تناژ بالا در حال حاضر در حال انعقاد است.


   آزاد جراحیان، سرپرست تدارکات گروه صنعتی بارز
   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: