X
   
 
  • شماره خرداد ماهنامه داخلی روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز منتشر شد

   این ماهنامه در راستای سیاست های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو ) جهت کاهش هزینه و حفظ محیط زیست در قالب نشریه الکترونیکی بصورت ماهانه منتشر می شود

   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز ماهنامه داخلی روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز منتشر شد.

   این ماهنامه که در راستای سیاست های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو ) جهت کاهش هزینه و حفظ محیط زیست در قالب نشریه الکترونیکی بصورت ماهانه منتشر می شود، در این شماره آورده است :


   - گزارشی از مجمع عمومی عادی سالانه
   - گپ قیمتی محصولات از تولید تا بازار، فسادآفرین است/ گفتوگو با معاون مالی و تامین منابع تاپیکو
   - شستا به سرعت به سمت شفافیت پیش میرود/ گفتوگو با مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شستا
   - ERP پاسخی به نیازهای بارز عنوان سرمقاله این شماره از مدیرکل اداره فناوری و اطلاعات گروه
   - تکاپوی بارز در اقتصاد متلاطم ایران عنوان یادداشتی است از مدیرکل مالی گروه
   - توسعه فروش مویرگی از اهداف سامان بارز است/ گفتوگو با سرپرست سامان بارز
   - اعتماد کارکنان به یکدیگر از رموز موفقیت بارز است/ گفتوگو با مدیر ارشد منابع انسانی بارز کرمان
   - اجازه ندادیم تحریم¬ها روی کیفیت کالای ما تاثیر بگذارد/ گفتوگو با مدیر ارشد مدیریت کیفیت بارز کرمان
   - اجرای پروژه بارکد در سال جاری/ گفت¬وگو با مدیر ارشد فاوا بارز کرمان
   - بارز رقیب تایرهای خارجی است/ گزارشی میدانی از یکی از فروشندگان بارز
   - بهرهگیری از مدرسان داخلی گروه برای ارتقاء سطح دانش کارکنان/ یادداشتی از مدیر اداره آموزش و روابط کارکنان
   - گزارشی از مرکز تحقیقات و توسعه گروه صنعتی بارز
   - کشتیگیر کردستانی بارز در انتظار مدال جهانی/ عنوان ستون " قهرمانان بارز" در این شماره
   - نگاهی به شیوه نوین رتبهبندی شبکه توزیع گروه صنعتی بارز/ یادداشتی از مدیر اداره برندینگ و توسعه محصول
   - نونگر، صفحه ای مختص به مرکز نوآوری و یادداشت هایی از سرپرست و کارشناسان مسئول مرکز نوآوری گروه
   - تامین مواد اولیه دغدغه اصلی بارز است / گفتوگو با مدیرکل اداره خرید گروه
   - 80 درصد خرید مواد اولیه از تولیدات داخلی است/ گفتوگو با مدیر تضمین کیفیت مجتمع بارز سیرجان
   - سیستم حمل و نقل خودکار / یادداشتی از مدیر فاوا کارخانه بارز کردستان
   - تلاش برای رضایت¬مندی مصرف کنندگان نهایی بارز / یادداشتی از مدیر واحد فروش به سازمان ها و شرکت ها
   - آنچه در مورد بیمه تامین اجتماعی باید بدانیم / یادداشتی از مشاور مدیرعامل در امور بیمه
   - نگاهی کوتاه به زندگی شادروان مسعود زندکریمی عضو هیئت مدیره و معاون مالی بارز کردستان و رخدادهای بارز که اخبار و رویدادهای داخلی بارز را در ماه گذشته است.


   دانلود فایل ماهنامه :

   فایلهای پیوست
   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: