X
   
 
  • بخش دوم: شبکه دیجیتال اشیاء و خدمات، سیستم های سایبر- فیزیکی (CPS)

   انقلاب صنعتی چهارم

   اساس انقلاب صنعتی چهارم (صنعت 4.0) بر پایه سیستم های متصل و خود بهینه شونده ی تولید، بنا شده است که قادر به فعالیت لحظه ای هستند. این سیستم ها خطوط بین زمینه های تولید، خدمات و مصرف را محو می کنند؛

   افشین آشفته سرپرست واحد نوآوری در ماهنامه داخلی شهریور ماه گروه آورده است؛

   اساس انقلاب صنعتی چهارم (صنعت 4.0) بر پایه سیستم های متصل و خود بهینه شونده ی تولید، بنا شده است که قادر به فعالیت لحظه ای هستند. این سیستم ها خطوط بین زمینه های تولید، خدمات و مصرف را محو می کنند؛ تغییراتی که می تواند در سطح فردی، بین کار، مصرف، خدمات و تولید نیز اثرگذار باشد. اجزای مختلف شرکت ها باید از طریق جریان مستقیم و خودکار داده های لحظه ای، به یکدیگر متصل شوند و داده ها را از طریق شبکه های دیجیتال منتقل کنند. مطالعات نشان داده است که شرکت های مختلف در سطح جهان، برنامه های کلانی برای همسویی با موج تغییرات انقلاب صنعتی چهارم، تدارک دیده اند (شکل 1).

   سیستم های سایبر-فیزیکی (CPS)، شبکه های اشیاء و خدمات را از طریق اینترنت سازمان دهی می کند (به این ترتیب مفهوم اینترنت صنعتی به وجود می آید). این سیستم های مجازی از تعاملات، ارتباطات، و «یکپارچگی» سیستم های فیزیکی و دیجیتال برای ایجاد یک شبکه ارزش آفرین، یکپارچه و انعطاف پذیر پشتیبانی می کنند. هدف اصلی، یکپارچگی افقی و عمودی مراحل و سلسله مراتب فرایند، به منظور افزایش بهره وری منابع، کیفیت و انعطاف پذیری است.

   در نهایت، صنعت 4.0 یک سیستم بسیار مستقل و خود تنظیم شونده از افراد، ماشین آلات، امکانات، روبات ها، سیستم های لجستیک، تجهیزات و سیستم تولید ایجاد می کند. در این سیستم ها، همه اجزا از طریق سخت افزار جاسازی شده و نرم افزارهای مرتبط، فناوری های بی سیم مبتنی بر اینترنت، و همچنین از طریق رابط های جدید، ارتباط برقرار می کنند. ماشین آلات و تجهیزات باید اطمینان حاصل کنند که نیازهای فردی مشتری از طریق سازمان دهی مهارت مندانه به طور مؤثری برآورده می شوند. میزان بهره وری حاصل از پیاده سازی صنعت 4.0، در صنایع مختلف، در شکل 2 مشاهده می شود.

   «محصولات هوشمند» در کنار ظهور «کارخانه های هوشمند» به وجود می آیند و قادر به پشتیبانی فعالانه از فرآیند تولید از طریق «دانش» خود در مورد روند تولید و موارد استفاده های آینده هستند. آن ها قادر به اطلاع رسانی به ماشین ها در مورد وضعیت فعلی خود بوده و با ایجاد یک بیوگرافی ساختگی، در مورد تاریخچه، وضعیت فعلی و موقعیت هدف خود اطلاع رسانی می کنند. به نظر می رسد کارخانه های دیجیتال نقشی پر رنگ در آینده صنعت جهانی داشته باشند و به گونه ای که نمودار بازگشت سرمایه آن در سال های مختلف (شکل 3) می تواند اهمیت سرمایه گذاری روی آن را به خوبی نشان دهد. همان طور که در این شکل مشاهده می شود، میزان ROI از سال دوم به بعد، در هر سال تقریباً دو برابر می شود. / ادامه دارد...

   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: