X
   
 
  • ارزش افزوده مدرسان داخلی برای زنجیره ارزشی سازمان

   آموزش هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری است. برای اینکه یک سازمان یا موسسه بتواند کارکنان ماهری پرورش دهد نیاز به سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش کارکنان دارد که در این میان، نقش آموزش نقشی اساسی و مهم است.


   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز به نقل از ماهنامه داخلی گروه، امروزه اهمیت آموزش برکسی پوشیده نیست و همگان بر تاثیر آموزش در افزایش بهره‌وری شغلی ، سودآوری سازمان و در نهایت افزایش کیفیت زندگی کاری نیروی انسانی سازمان توافق نظر دارند از همین روست که گرایش به بهره‌وری در عرصه آموزش و بهسازی مورد اهتمام همه مدیران در سازمان‌ها است در حقیقت آموزش هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری است. برای اینکه یک سازمان یا موسسه بتواند کارکنان ماهری پرورش دهد نیاز به سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش کارکنان دارد که در این میان، نقش آموزش نقشی اساسی و مهم است.
   ممکن است بعضی استدلال کنند که به ‌دلیل نقل و انتقال کارکنان چنانچه یک شرکت در این راه سرمایه‌گذاری کند این به سود شرکت‌های دیگر خواهد شد اما واقعیت آن است که اگر آن شرکت دارای محیط آموزشی مطلوبی باشد و عوامل انگیزش در آن رعایت شود در نهایت نقل و انتقال کارکنان به‌ طور طبیعی کم خواهد شد به عبارتی آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان، بسیار حایز اهمیت است. آموزش صحیح نیروی انسانی، ضمن اینکه موجب ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می‌شود و زمینه‌های برخورد مناسب‌تر کارکنان با مراجعان را فراهم می‌کند می تواند باعث افزایش رضایت مشتریان، افزایش شهرت سازمان در بازار و همچنین حفظ مشتریان و جذب مشتریان بیشتر نیز شود. نکته مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد یکی از بهترین روش‌های متمایز شدن با رقبا این است که کارکنان‌تان بهتر از دیگران باشند و این آموزش‌ها که در تحقق اهداف سازمانی، تقویت روحیه پرسنل و آشنایی کارکنان در محیط شغلی که در آن هستند انجام می شود می تواند یک مسیر مستقیم برای موفقیت در این راه باشد. برای اجرای آموزش در سازمان یا شرکت روش‌های مختلفی وجود دارد. برخی از برنامه‌های آموزشی منابع انسانی در خارج از شرکت انجام می‌شوند. اما برخی دیگر از آموزش‌ها در داخل شرکت قابل اجرا و پیاده‌سازی هستند.
   یکی از بهترین روش‌های آموزش، آموزش حین خدمت یا همان ضمن خدمت است که به OJT ) on the job training) مشهور است و در این آموزش حین خدمت معلومات و تجربیات افراد با همکاران به اشتراک گذاشته می‌شود که باعث رشد کارهای مشارکتی و تقویت روابط داخلی سازمان می‌شود.
   در شرکت هایی که ساختار اداری بزرگی دارند و بسیاری از افراد نیز ممکن است در شغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی‌شان مشغول به کار باشند و نداشتن اطلاعات کافی و دانش و مهارت های کم کارکنان این موارد و موضوعات بسیار دیگری اهمیت فراوان آموزش ضمن خدمت را نشان می‌دهد.
   دوره‌های آموزشی در حین کار می‌تواند قابلیت‌های دانشی و مهارتی را در کارکنان ایجاد کند هر چه دانش و مهارت‌های کارکنان بیشتر شود، درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می‌رود.
   آموزش ضمن خدمت از وسایل معمولی که در محیط کار موجود است مانند مدارک، دانش و توانایی فرد استفاده می‌کند تا کارکنان به طور موثرتر وظیفه سازمانی خود را انجام دهند برخی از اندیشمندان و دست‌اندرکاران منابع انسانی بر این باور هستند که گاهی آموزش‌های درون‌سازمانی (یعنی آموزش‌هایی که داخل سازمان یا شرکت و با مدرسان داخلی اجرا می‌شوند) نسبت به آموزش‌هایی که در مؤسسه‌ها و شرکت‌هایِ آموزشی خارج از شرکت انجام می‌گیرند، اثربخش‌تر هستند!
   اما از طرفی نیز برگزاری دوره‌های آموزشی درون شرکت، گاهی با دشواری‌هایی روبرو است که شرکت‌ها را به اجرای این دوره‌های آموزشی در مؤسسه‌ها و سازمان‌هایِ آموزشی بیرونی ترغیب می‌کند. با این وجود اجرای آموزش درون شرکت دارای مزایای بسیاری است که از مهم‌ترین آن‌ها ایجاد دانشی معتبر از فرهنگ سازمانی برای مدیران و رهبران سازمان است. آموزش‌های داخلی از مثال‌های واقعیِ محیط کاری و مسائل و چالش‌هایی که کارکنان با آن‌ها هنگام انجام وظایف شغلی مواجه هستند، استفاده می‌کند و از اینرو انتقال مفاهیم با اثربخشی بیشتری صورت می‌گیرد.
   آموزش ضمن خدمت می‌تواند به وسیله تجربه کاری به دست آمده در محیط کار رخ دهد یا با انجام عملی وظیفه سازمانی فرد وقوع یابد و یا می‌تواند با استفاده از کلاس‌های آموزشی محیط کار فراهم شود همکار می‌تواند آموزش حین خدمت را فراهم کند. صلاحیت شخص همکار وقتی نمایان می‌شود که بتواند کاری را که آموزش می‌دهد خود انجام دهد.
   این آموزش‌ها با زبان و دایره واژگانی که برای آموزش‌گیرندگان آشنا و ملموس هستند، انجام می‌شوند که فهم مفاد آموزشی را برای آن‌ها بسیار ساده‌تر می‌کند و کارکنان را برای پذیرفتن شغل‌های بعدی آماده می‌کنند.
   یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد، کارکنان در صورتی که بتوانند میان اطلاعات و مفاهیم جدید و دانش قبلیِ خود ارتباط برقرار کنند، یادگیری بهتری خواهند داشت.
   آموزش داخلِ شرکتی این امکان را فراهم می‌کند که مدیران، همانند خودِ کارکنان به محتوای آموزشی که ارائه می‌شود دسترسی داشته باشند. چنین امکانی برای تقویت آموزش و بهبود فرایند انتقال کارکنان به شغل، بسیار حائز اهمیت است.
   کارکنانی که آموزش می‌بینند، می‌توانند برای آموزش و مربی‌گریِ دیگران، آماده شوند. چیزی بهتر از این برای مرتبط کردن آموزش به نیازهای آموزشی وجود ندارد که در آن کارکنان بتوانند آنچه را که آموخته‌اند، به دیگران آموزش دهند. این مورد، یکی از معیارهای سنجش میزان یادگیری آموزش‌گیرندگان از اجرای برنامه‌های آموزشی است.
   از آنجایی که در برنامه‌های آموزشی درون‌سازمانی، معمولاً آموزش‌دهندگان در دسترس و درون شرکت حاضر هستند، لذا امکان مراجعه کارکنان به آن‌ها در زمان‌های خارج از کلاس‌های آموزشی وجود دارد ، بنابراین، آموزش‌دهندگان و مدرسان می‌توانند کارکنان را در فراگیری بهتر مفاد آموزشی کمک کنند و به آن‌ها مشورت دهند. این مشاوره‌ها و کمک‌ها می‌تواند حین و پس از برگزاری دوره آموزشی ارائه شود و در نهایت اینکه، مدرسان و آموزش‌دهندگان داخلی برای زنجیره ارزشیِ شرکت، ارزش ‌افزوده دارند. هر کسی که در اداره منابع انسانی یا اداره آموزش شرکت مشغول به فعالیت باشد، از ارزش و اهمیت کارش برای سازمان آگاه است. بنابراین، چون مدرسان و آموزش‌دهندگان داخلی خود بخشی از کارکنان شرکت محسوب می‌شوند، دارایی‌های ناملموسی که از آموزش ایجاد می‌شود را به حجم دارایی‌های نامشهود قبلیِ شرکت می‌افزایند و دایره سرمایه انسانیِ سازمان را گسترده‌تر می‌کنند. در نتیجه یک سازمان موفق؛ سازمانی است که کارمندانی با فکر و اندیشه و اهداف مشترک داشته باشد.


   حمید ذوالفقاری، مدیر اداره فروش به سازمان ها و شرکت ها


   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: